Przekazywanie połączeń

logo - Przekazywanie połączeń

Przekazywanie połączeń umożliwia przekierowanie połączeń przychodzących pod inny krajowy lub międzynarodowy numer telefonu lub poczty głosowej. Możesz samodzielnie zdecydować w jakich sytuacjach takie przekazywanie połączeń ma być zrealizowane:

  • kiedy nie odbierasz telefonu
  • jesteś poza zasięgiem lub masz wyłączony telefon
  • kiedy właśnie z kimś prowadzisz rozmowę
  • chcesz przekazać wszystkie połączenia

Usługa ta jest bezpłatna, abonent płaci jedynie za zestawione połączenie na przekierowywany numer wg cennika połączeń. Możliwość przekazywania połączeń możesz aktywować samodzielnie korzystając z panela klienta, dzięki któremu zarządzasz swoimi usługami lub wystąpić do nas z wnioskiem o aktywację usługi.

Cyfrowa telefonia stacjonarna