Hotline

logo - Hotline

Usługa Hotline przydatna jest, gdy w domu pozostawiamy małe dzieci lub osoby starsze, a zależy nam, aby w razie potrzeby mogły szybko się z nami skontaktować.
Usługa Hotline to możliwość automatycznego zestawienia połączenia z jednym wskazanym numerem.

Wystarczy tylko:

  • Wskazać nr telefonu z którym połączenie ma nastąpić automatycznie (numer Hotline),
  • Jeśli po podniesieniu słuchawki telefonu w ciągu 5 sekund nie zostanie wybrany żaden numer, nastąpi automatyczne połączenie z zaprogramowanym numerem Hotline.

Uwaga. Usługa dostępna jest w urządzeniach marki Linksys, które w polu DialPlan mają ustawienie ( P5<:hotline>|xx. )

Cyfrowa telefonia stacjonarna